• +255 683 865 660
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon-Fr 8:00 Am - 15:00 Pm

Huduma zetu

Huduma zitolewazo

Upokeaji na Utunzaji Akiba na Hisa

(a)   Utunzaji wa Akiba
       Chama hupokea na kutunza Akiba za wanachama ambazo huwawezesha kupata mikopo mara mbili ya kiasi cha mwanachama alichoweka.

(b)    Utunzaji wa Hisa
        Chama hupokea na kutunza Hisa za wanachama . Hisa hizo huwekezwa na faida hugawanywa kwa wanachama kila mwisho wa mwaka.

(c) Utunzaji wa Amana
   Chama hupokea amana za wanachama na kutunza  kwa muda maalum na kuwapa riba kulingana na makubaliano.

 2.     Utoaji mikopo

(a)   Mkopo wa dharura
      Kiwango cha juu cha mkopo huu ni 1,000,000/= na kutoza riba 2% ya baki ya mkopo kwa mwezi. Muda wa juu wa marejesho ni miezi 12, hutolewa wakati wowote mwanachama anapokuwa na dharura.

(b)   Mkopo wa sikukuuu
 Kiwango cha juu cha mkopo huu ni 200,000/= na kutoza riba ya 1.5%. Muda wa juu wa kurejesha mkopo ni miezi 6. Hutolewa kwa sikukuu  za Krismas, Pasaka, Idd Elhaji na Idd  Elftri.

(c)  Mkopo wa Elimu
     Kiwango cha juu cha mkopo huu ni ni 3,000,000/= na kutoza riba ya 1%. Muda  wa kurejesha mkopo ni miezi 24. Mkopo huu hulipwa moja kwa moja kwenye chuo/shule/taasisi husika.

(d) Mkopo wa Maendeleo
    Kiwango cha juu cha mkopo huu ni 20,000,000/= na kutoza riba ya 1% ya baki ya mkopo. Muda wa kurejesha mkopo huu ni  kati ya miezi 12 na 60.Hutolewa mwishoni  mwa mwezi na fomu hupokelewa kuanzia tar 1-20 ya kila mwezi.

(e)   Mkopo Maalumu
      Kiwango cha juu cha mkopo huu ni 30,000,000/= na kutoza riba ya 2%.. Muda wa kurejesha mkopo ni kati ya miezi 12 na 60. Mkopo huu hutolewa pale chama kinapokopa kutoka asasi zingine za fedha.

(f) Mkopo wa Mazishi
    Kiwango cha juu cha mkopo huu ni 3,000,000/= na kutoza riba             ya 1% ya baki ya mkopo. Muda wa kurejesha mkopo huu ni  kati ya miezi 12 na 24 .Hutolewa pindi kukijitokeza tukio  la msiba la kufiwa na mume, mke, watoto, baba/mama wa mume/mke.

(g) Mkopo wa Viwanja
 Kiwango cha juu wa mkopo huu ni 20,000,000/= na kutoza riba ya 2% ya baki ya mkopo. Muda wa kurejesha mkopo huu ni  kati ya miezi 12 na 48.Hutolewa mwishoni  mwa mwezi na fomu hupokelewa kuanzia tar 1-20 ya kila mwezi.

(g) Mkopo wa Ujenzi /ukarabati wa nyumba
  Kiwango cha juu wa mkopo huu ni 30,000,000/= na kutoza riba ya 2% ya baki ya mkopo. Muda wa kurejesha mkopo huu ni  kati ya miezi 12 na 60. Hutolewa mwishoni  mwa mwezi na fomu hupokelewa kuanzia tar 1-20 ya kila mwezi.

(g) Mkopo wa kuanzisha au kuporeshaBiashara
   Kiwango cha juu wa mkopo huu ni 20,000,000/= na kutoza riba ya 1.5% ya baki ya mkopo. Muda wa kurejesha mkopo huu ni  kati ya miezi 12 na 60. Hutolewa mwishoni  mwa mwezi na fomu hupokelewa kuanzia tar 1-20 ya kila mwezi.
Image

© 2021 Hazina saccos ltd | All Rights Reserved | Designed by INCOMTECH technology & Consultancy | +255 714 542 375 | +255 717 790 830