• +255 683 865 660
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon-Fr 8:00 Am - 15:00 Pm

Utawala

UTAWALA
Kutokana na utendaji wetu ambao hufuata mtiririko wa madaraka ili kufanikkisha utendaji na kuhakikisha ufanisi wa hali ya juu kwa tija ya kuleta mafanikio kwa wanachama wetu, Hazina Saccos Ltd hufuata mtirirko ufuatao, ili kuupa mfumo huu wa madaraka wa Hazina Saccos ltd

DOWLOAD ORGANIZATION STRUCTURE


© 2021 Hazina saccos ltd | All Rights Reserved | Designed by INCOMTECH technology & Consultancy | +255 714 542 375 | +255 717 790 830