• +255 683 865 660
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon-Fr 8:00 Am - 15:30 Pm
div class="sp-layer" data-position="topLeft" data-horizontal="50" data-vertical="100" data-show-transition="left" data-show-duration="500" data-show-delay="100"> Sample html content goes here...

Utawala

UTAWALA
Kutokana na utendaji wetu ambao hufuata mtiririko wa madaraka ili kufanikkisha utendaji na kuhakikisha ufanisi wa hali ya juu kwa tija ya kuleta mafanikio kwa wanachama wetu, Hazina SACCOS Ltd hufuata mtirirko ufuatao, ili kuupa mfumo huu wa madaraka wa HazinaSACCOS ltd

DOWLOAD ORGANIZATION STRUCTURE